قبل از تبلیغ

فالور
دنبال کنندگان صفحه ایستاگرام شما
2055
Reach
تعداد کاربران منحصر به فردی که پست یا استوری شما را در روز مشخص مشاهده کرده‌اند.
683 اکانت
Impression
تعداد دفعاتی که محتوای شما، پست یا استوری، به کاربران نشان داده می شود.
5883 بار
Interaction
این فاکتور نشان دهنده ی میزان تعاملی است که کاربران با پست داشته اند.
428
Profile Visit
تعداد دفعاتی که افراد مستقیما صفحه ی اصلی پروفایل شما را بازدید کردند.
116
Website Taps
تعداد کلیک‌ها بر روی سایت
4
قبل
بعد

بعد از تبلیغ

فالور
دنبال کنندگان صفحه ایستاگرام شما
2620
Reach
تعداد کاربران منحصر به فردی که پست یا استوری شما را در روز مشخص مشاهده کرده‌اند.
2110 اکانت
Impression
تعداد دفعاتی که محتوای شما، پست یا استوری، به کاربران نشان داده می شود.
19960 بار
Interaction
این فاکتور نشان دهنده ی میزان تعاملی است که کاربران با پست داشته اند.
1072
Profile Visit
تعداد دفعاتی که افراد مستقیما صفحه ی اصلی پروفایل شما را بازدید کردند.
2071
Website Taps
تعداد کلیک‌ها بر روی سایت
57
قبل
بعد