رشد پیج اینستاگرام

آمار قبل از تبلیغ

فالور
دنبال کنندگان صفحه ایستاگرام شما
140
Reach
تعداد کاربران منحصر به فردی که پست یا استوری شما را در روز مشخص مشاهده کرده‌اند.
224 اکانت
Impression
تعداد دفعاتی که محتوای شما، پست یا استوری، به کاربران نشان داده می شود.
4873 بار
Interaction
این فاکتور نشان دهنده ی میزان تعاملی است که کاربران با پست داشته اند.
310
Profile Visit
تعداد دفعاتی که افراد مستقیما صفحه ی اصلی پروفایل شما را بازدید کردند.
275
Direction Tap
تعداد کلیک‌ها برای یافتن آدرس شرکت یا محل کار شما از پروفایل اینستاگرام
7
قبل
بعد

آمار بعد از تبلیغ

فالور
دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام شما
354
Reach
تعداد کاربران منحصر به فردی که پست یا استوری شما را در روز مشخص مشاهده کرده‌اند.
798 اکانت
Impression
تعداد دفعاتی که محتوای شما، پست یا استوری، به کاربران نشان داده می شود.
7412 بار
Interaction
این فاکتور نشان دهنده ی میزان تعاملی است که کاربران با پست داشته اند.
108
Profile Visit
تعداد دفعاتی که افراد مستقیما صفحه ی اصلی پروفایل شما را بازدید کردند.
1430
Direction Tap
تعداد کلیک‌ها برای یافتن آدرس شرکت یا محل کار شما از پروفایل اینستاگرام
29
قبل
بعد