هر کسب و کاری خاص خودش رو داره

0 (4)

قبل از تبلیغ

فالور
دنبال کنندگان صفحه ایستاگرام شما
7754
Reach
تعداد کاربران منحصر به فردی که پست یا استوری شما را در روز مشخص مشاهده کرده‌اند.
4229 اکانت
Impression
تعداد دفعاتی که محتوای شما، پست یا استوری، به کاربران نشان داده می شود.
38914 بار
Interaction
این فاکتور نشان دهنده ی میزان تعاملی است که کاربران با پست داشته اند.
2536
Profile Visit
تعداد دفعاتی که افراد مستقیما صفحه ی اصلی پروفایل شما را بازدید کردند.
590
Website Taps
تعداد کلیک‌ها بر روی سایت
3
قبل
بعد

بعد از تبلیغ

فالور
دنبال کنندگان صفحه ایستاگرام شما
8444
Reach
تعداد کاربران منحصر به فردی که پست یا استوری شما را در روز مشخص مشاهده کرده‌اند.
5422 اکانت
Impression
تعداد دفعاتی که محتوای شما، پست یا استوری، به کاربران نشان داده می شود.
50619 بار
Interaction
این فاکتور نشان دهنده ی میزان تعاملی است که کاربران با پست داشته اند.
4338
Profile Visit
تعداد دفعاتی که افراد مستقیما صفحه ی اصلی پروفایل شما را بازدید کردند.
4192
Website Taps
تعداد کلیک‌ها بر روی سایت
103
قبل
بعد